Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng theo thông thư 22 thuộc bộ lao động thương binh xã hội

Câu hỏi: 21687:

Công ty sản xuất bộ trao đổi nhiệt cho tủ lạnh và máy lạnh, công ty có nhập nguyên phụ liệu đầu vào có bình tích khí bằng nhôm sử dụng để sản xuất bộ trao đổi nhiệt trong tủ lạnh mã hscode 76130000, mã hscode nằm trong Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH phải kiểm tra an toàn, nhưng khi nộp lên cơ quan có chức năng kiểm tra theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH thì có công văn không nằm trong danh mục phải kiểm tra  nên lúc nộp cho hải quan thì được thông quan. Sau đó, lô tiếp theo thì Chi cục Hải quan đề nghị đăng ký theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH của từng lô thì mới được thông quan. Như vậy sẽ rất tốn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp vì có một mặt hàng mà cứ đi làm đăng ký không thuộc danh mục kiểm tra theo thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH mà công ty là công ty sản xuất nên nhập rất là nhiều và thường xuyên. Vậy hàng của cty đã không nằm trong danh mục kiểm tra theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH thì những lô sau có phải làm tiếp nữa hay không? 

Ngày gửi: 12/06/2019 - Trả lời: 14/06/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DAIHAN VINA

Địa chỉ: Lô HT-1-2, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam - Email : nguyentienlong2009@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội  quy định

          “Điều 24. Hồ sơ hải quan

          1. Hồ sơ hải quan gồm:

          a) Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;

          b) Chứng từ có liên quan.

          Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.”

          Như vậy, việc phải nộp hoặc xuất trình văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành là yêu cầu bắt buộc trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành.

          - Căn cứ mục 5 Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH này 06/12/2018 quy định.

         

STT

TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

MÃ HS

QUY CHUẨN/TIÊU CHUẨN

VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KHI NHẬP KHẨU

5

Bình, bồn, xi téc có áp suất làm việc định mức trên 0.7 bar theo phân loại tại TCVN 8366:2010 (Trừ thiết bị đặc thù chuyên ngành công nghiệp)

73.09

73.11

7611.00.00

3923.30.20

7613.00.00

QCVN 01:2008/BLĐTBXH

TCVN 8366:2010

TCVN 6155:1996

TCVN 6156:1996

Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức giám định được chỉ định.

- Cơ quan kiểm tra Sở LĐ-TBXH

          - Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

          “5. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          Điều 16. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan

          2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

          ...e) Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính.

          Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

          Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành thì người khai hải quan chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên;

          Như vậy, công ty xem xét hàng hóa nhập khẩu của mình có thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về an toàn lao động căn cứ các tiêu chí trên hay không và tham khảo quy định trên để thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu cho phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể hay cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn chi tiết.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn