THU TUC HAI QUAN

Câu hỏi: 22204:

Công ty có nhập lô hàng thủy sản đông lạnh, loại hình sản xuất xuất khẩu. Công ty đã sản xuất 1 phần nguyên liệu, do không đáp ứng được nhu cầu sản xuất của khách hàng nên khách muốn chuyển nguyên liệu này đi Trung quốc để sản xuất cho khách. Chúng tôi cần khai loại hình gì để xuất nguyên liệu đi. Chúng tôi nhập nguyên liệu đông lạnh loại hình sản xuất xuất khẩu, nay khách hàng cho chúng tôi mượn máy để phục vụ sản xuất, khoảng 1-2 năm sau thì lấy lại. Nhờ tư vấn chúng tôi nhập loại hình gì?

Ngày gửi: 26/11/2019 - Trả lời: 02/12/2019

Tên doanh nghiệp: CONG TY CPTP FAMISEA

Địa chỉ: LONG AN - Email : nhungnguyen@famisea.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

Loại hình B13 – Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu

Sử dụng trong trường hợp: Hàng nhập khẩu của các loại hình phải trà lại (gồm tái xuất để trả lại cho khách hàng nước ngoài; táỉ xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan); Hàng hóa là nguyên phụ liệu dư thừa của hợp đồng gia công xuất trả bên đặt gia công ở nước ngoài; Hàng hóa là máy móc, thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài.

Loại hình G12 – Tạm nhập máy móc, thiêt bị phục vụ dự án cỏ thời hạn

Sử dụng trong trường hợp - Doanh nghiệp thuê mượn máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn mẫu từ nước ngoài hoặc từ các khu phi thuế quan đưa vào Việt Nam để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm; Tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa; Tạm nhập tàu biển, máy bay nước ngoài để sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam.

Trường hợp tái xuất nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình NSXXK công ty tham khảo loại hình B13 và khi tạm nhập máy móc phục vụ dự án và tái xuât trả khi hết hạn thì có thể tham khảo loại hình G12 như trên

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc khai báo loại hình nhập khẩu hàng hóa của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.