Thủ tục hải quan cho hàng sửa chữa

Câu hỏi: 23459:

chúng tôi là DNCX, sản xuất các linh kiện mô đun tinh thể lỏng. Chúng tôi có ký hợp đồng với 1 doanh nghiệp FDI về dịch vụ sửa chữa hàng hỏng. Trong giấy phép kinh doanh công ty được phép thực hiện hoạt động này. Như vậy, liên quan đến thủ tục hải quan cho việc sửa chữa hàng này hai công ty chúng tôi có phải làm thủ tục xuất nhập không? Nếu có thì loại hình xuất nhập khẩu áp dụng cho 2 doanh nghiệp chúng tôi là loại hình nào?

Ngày gửi: 25/02/2021 - Trả lời: 26/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, Hải Phòng - Email : hothanhtam1110@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

52. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công

`2. Hàng hóa do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 Chương III Thông tư này. ;

b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa.”

Do chưa có đủ thông tin về nghiệp vụ phát sinh, đề nghị công ty tham khảo quy định trên và xác định bản chất nghiệp vụ là gia công hay TNTX để sửa chữa để lựa chọn mã loại hình theo công văn 2765/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.