Thủ tục hải quan đối với A12 và E31

Câu hỏi: 23545:

Tư vấn  vể sự khác nhau về thủ tục nhập loại Hình A12 và E31. Công ty Chúng ty nhập một lô hàng có thể mở 2 tờ khai hai loại hình khác nhau là A12 và E31 có được không ạ. Khi nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam Chúng tôi mở loại hình A12 thì sau khi sản xuất xong thành phẩm ngoài tiêu thụ trong nước chúng tôi có được xuất khẩu loại hình B11 không

Ngày gửi: 06/04/2021 - Trả lời: 08/04/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MF Việt Nam

Địa chỉ: Lô 16A8-1, KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. - Email : huynhntt@mfvn.com.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ khoản 4 điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 18. Khai hải quan

…4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quan chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hải quan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú”.

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, người khai hải quan chỉ phải nộp, xuất trình, lưu một bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai hải quan thuộc cùng một lô hàng”.

Đối chiếu quy định nêu trên, công ty có thể đăng ký 02 tờ khai cho lô hàng. tại tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú”.

- Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

+ Loại hình A12: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phì thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửã khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

+Loại hình E31: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. Nguyên liệu, vật tư có thể nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập tại chỗ theo chi định của thương nhân nước ngoài

+Loại hình B11: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa kinh doanh thương mại đem thuần ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX theo hợp đồng mua bán và trường hợp thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (bao gồm cả quyền kinh doanh của DNCX).

Đề nghị công ty tham khảo nội dung hướng dẫn mã loại hình trên và mục đích kinh doanh để thực hiện việc khai báo loại hình xuất khẩu hàng hóa của mình. Lưu ý công ty mã loại hình được khai báo căn cứ mục đích kinh doanh và mục tiêu hoạt động quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.