Nhập khẩu máy thở cho tặng, viện trợ.

Câu hỏi: 23734:

Bên em là Đại lý Hải quan cho CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM, hiện AQUA đang muốn tiến hành nhập khẩu mặt hàng máy thở theo hình thức cho tặng, viện trợ. Họ cũng đã nhận được công văn từ Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đồng ý tiếp nhận máy thở ạ. Xin chi cục tư vấn giùm em các chứng từ và thủ tục cần có để tiến hành nhập khẩu mặt hàng này.

Ngày gửi: 15/06/2021 - Trả lời: 23/06/2021

Tên doanh nghiệp: SITC BONDEX VIETNAM LOGISTICS CO., LTD

Địa chỉ: 03RD FLOOR, SAIGON 3 TOWER, NO. 140 NGUYEN VAN THU ROAD,DA KAO WARD, DISTRICT 1 - Email : lynn.hoang@vnbondex.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Trường hợp Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam nhập khẩu máy thở từ nước ngoài sau đó viện trợ cho Chính phủ Việt Nam (thuộc viện trợ trong nước) không thuộc các trường hợp nhập khẩu hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 (từ ngày 17/9/2020 bị thay thế bởi Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020), Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ do đó, không thuộc các trường hợp được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận hàng viện trợ, vì vậy, hàng hóa nhập khẩu của Công ty không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 ngày 03/6/2008, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013.

Trường hợp mặt hàng máy thở nhập khẩu của Công ty (Mã HS tham khảo 9019.20.00 “Máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác”) được Bộ Y tế xác nhận là các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì Công ty nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Về chính sách quản lý mặt hàng

Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018.

- Hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tạ điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.