THỦ TỤC HẢI QUAN TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG BAO BÌ VỀ ĐÓNG GÓI HÀNG XUẤT KHẨU

Câu hỏi: 23467:

Công ty có nhập khẩu một lô hàng bồn tank ( Ecobulk mx 1000l) bằng nhựa có khung sắt bảo vệ từ Châu Âu từ công ty A theo hình thức mua bán. Lô hàng này được nhập khẩu về để chứa rượu xuất khẩu sáng Châu Âu cho công ty B, và không được sử dụng trong nước 1/ Vậy lô hàng này chúng tôi có được nhập khẩu theo hình tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng không, hay phải nhập khẩu theo loại hình nào khác? 2/ Nếu nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất thì chúng tôi có phải nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT không? 3/ Lô hàng nhập khẩu chúng tôi có được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm và tự công bố theo nghị định 15/2018/NĐ-CP không?

Ngày gửi: 25/02/2021 - Trả lời: 02/03/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV TM&SX RƯỢU ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam - Email : letuphu35k01.1@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Loại hình tái xuất

Căn cứ khoản 1 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

22. Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

a) Container rỗng có hoặc không có móc treo;

b) Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng;

c) Phương tiện (bồn) chứa khí, chất lỏng có kết cấu ổn định, bền chắc, được sử dụng chuyên dùng chứa và vận chuyển khí, có số ký hiệu in cố định trên vỏ mặt bồn, và chuyên chở bằng xe ô tô chuyên dùng;

d) Các phương tiện khác có thể sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu..

Công ty tham khảo hướng dẫn trên về hàng hóa quay vòng tạm nhập, tạm xuất và hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải để lựa chọn mã loại hình khai báo

2. Kiểm tra an toàn thực phẩm và tự công bố

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất (bao gồm: sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất để tiêu thụ nội địa hoặc gia công cho đối tác nước ngoài) thuộc diện được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm, miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phấm.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện cho phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.