DNCX gia công tại chỗ

Câu hỏi: 24012:

Công ty ở hàn quốc (Cty A) bán hàng trực tiếp cho 1 Cty B ở Việt Nam (Cty B là DN nằm trong Khu chế xuất); - Bên B sẽ nhận hàng từ Công ty A. Sau đó kiểm tra hàng nếu có lỗi sẽ trả lại nhưng sẽ trả cho 1 công Ty C (Cty bình thường ở Việt Nam); - Cty C sẽ nhận hàng từ bên Cty B lau rửa và xuất trả lại hàng cho Công ty B. Nhận tiền gia công trực tiếp từ Cty A. Trường hợp sẽ phải tiến hành những thủ tục hải quan nào, hợp đồng kí sẽ làm 3 bên hay như thế nào để hợp lệ.

Ngày gửi: 22/11/2021 - Trả lời: 23/11/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH WOOKYUNG VINA

Địa chỉ: (Thuê NX cty Đại Hoàng Nam -TNHH) CCN Khắc Niệm - P.Khắc Niệm - TP.Bắc Ninh - Email : wkvncompany@gmail.com

Vướng mắc của Công ty cục Hải quan Đồng Nai trả lời như sau:

Trường hợp Cty B là DN nằm trong Khu chế xuất, DNCX, căn cứ khoản 1 Điều 74, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư 39/2018/TT/BTC ngày 20/04/2018 quy định:

Điều 74. Quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa”.

Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện. Trường hợp cần thêm thông tin, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.