Thủ tục hải quan và thuế

Câu hỏi: 23468:

Cty A (Việt Nam) mua hàng của công ty B (trụ sở Việt Nam ) nhưng hàng lấy ở kho ở nước ngoài (Thai Lan) sau đó vận chuyển giao cho Cty C ( Trung Quốc ) - Nhưng vậy là hàng lấy ở nước ngoài và giao ở nước ngoài, không qua cửa khẩu Việt Nam và không có tờ khai hải quan là có đúng không? hình thức này Cty A có thể xem là Chuyển khẩu hay xuất khẩu? - Cty B do không nhập khẩu nên ko nộp thuế GTGT hàng NK nên xuất hoá đơn cho Công Ty A với thuế gtgt là 0% có đúng không? - Cty A có thể xem như xuất khẩu vì vậy xuất hoá đơn cho cty C với thuế gtgt là 0% được không?

Ngày gửi: 24/02/2021 - Trả lời: 02/03/2021

Tên doanh nghiệp: Cty HGVN

Địa chỉ: Đồng Nai - Email : bichdao050579@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điều 2 và điều 7 Luật Hải quan 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.

3. Cơ quan Hải quan, công chức Hải quan.

4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Điều 7. Địa bàn hoạt động hải quan

1. Địa bàn hoạt động hải quan bao gồm:

a) Khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; khu vực đang lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, khu chế xuất, khu vực ưu đãi hải quan; các địa điểm làm thủ tục hải quan, kho ngoại quan, kho bảo thuế, bưu điện quốc tế, trụ sở người khai hải quan khi kiểm tra sau thông quan; các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ hải quan;

b) Khu vực, địa điểm khác đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, được phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan phù hợp với pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan…”

Như vậy hàng hóa lấy ở nước ngoài và giao ở nước ngoài, không qua cửa khẩu Việt Nam không thuộc đối tượng làm thủ tục Hải quan.

Việc xuất hóa đơn và áp dụng thuế suất VAT 0% khi xuất hoá đơn, đề nghị công ty liên hệ Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.