THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU ETHYL ALCOHOL 96%

Câu hỏi: 20233:

chúng tôi hiện đang chuẩn bị làm thủ tục xuất khẩu cho 1 doanh nghiệp , họ muốn xuất khẩu mặt hàng Ethyl Alcohol 96% (CAS No : 64-17-5 ; UN No : 1170 ; H.S code : 2207) . Mặt hàng này sẽ được đóng trong tank container sau đó xuất khẩu từ Việt Nam qua Japan. Chúng tôi muốn hỏi đối với mặt hàng này thì thủ tục xuất khẩu có quy định như thế nào? 1. Thủ tục Hải quan cho việc Xuất khẩu? 2. Thuế xuất khẩu nếu có? 3. Có phải khai báo hóa chất hay xin giấy phép gì hay không ?

Ngày gửi: 07/03/2018 - Trả lời: 13/03/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CHIKKO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 4 Tòa nhà Indochina Park Tower Quận 1 TPHCM - Email : nguyenhung@chikko-vn.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          1/Thủ tục xuất khẩu:

          - Căn cứ PHỤ LỤC III DANH MỤC HÓA CHẤT CẤM (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ). Theo đó, đề nghị công ty căn cứ công thức hóa học, mã Cas, mã HS để xác định mặt hàng dự kiến xuất khẩu có thuộc phụ lục nêu trên hay không.

    -Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

          2/Chính sách thuế:

             - Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế xuất khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế xuất khẩu tại Biểu xuất khẩu nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 để xác định thuế suất thuế xuất khẩu cho mặt hàng dự kiến xuất khẩu của Công ty.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn