Thủ tục hàng gia công

Câu hỏi: 23469:

Công ty chúng tôi thuộc loại hình gia công (sản xuất gia công mặt giày, mặt giày dệt kim, giày thể thao). Hiện tại công ty có một số công cụ dụng cụ (kệ sắt để hàng, bàn làm việc....) đã qua sử dụng được công ty mua vào dưới hình thức hóa đơn đỏ, nhưng do hiện tại không có nhu cầu sử dụng, cần bán lại số công cụ dụng cụ trên cho một công ty khác thuộc khu chế xuất. Nhờ Cục Hải Quan hướng dẫn thủ tục khai báo hải quan và các chứng từ cần thiết để công ty chấp hành thực hiện.

Ngày gửi: 01/03/2021 - Trả lời: 03/03/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH POWERKNIT VIỆT NAM

Địa chỉ: Bau Xeo Industrial Zone, 61 Village, Trang Bom District, Dong nai Province, Vietnam. - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 74 thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung  tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

50. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 Điều 74. Quy định chun­g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;

b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

 đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại;”

Như vậy, Doanh nghiệp nội địa phải khai báo làm thủ tục xuất khẩu và DNCX căn cứ vào mục đích sử dụng phục vụ sản xuất để thực hiện thủ tục hải quan đối ứng theo loại hình tại chỗ đúng theo quy định.

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn