Thủ tục HQ với hàng Thép Phế Liệu mua CIF, bán CIF ngay tại cảng

Câu hỏi: 21594:

Công ty tôi (là Công ty Việt Nam) dự định ký kết hợp đồng mua bán thép phế liệu với Công ty A (Doanh nghiệp trong nước đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong nhập khẩu thép phế liệu theo quy định của pháp luật Việt Nam và có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất). Lượng hàng thép phế liệu trên được mua từ Công ty B ở nước ngoài và bán thẳng cho Công ty A theo điều kiện CIF tại Cảng Hải Phòng, Việt Nam, cụ thể như sau: Công ty tôi ký một hợp đồng mua hàng với Công ty B từ nước ngoài theo điều kiện CIF Hải Phòng. Đồng thời, Công ty tôi sẽ ký một hợp đồng bán lô hàng trên cho Công ty A theo điều kiện CIF Hải Phòng. Công ty A có trách nhiệm khai báo hải quan và kê khai đóng các loại thuế, phí tại cửa khẩu nhập theo quy định. Khi hàng trên đường vận chuyển về Việt Nam, công ty tôi sẽ ký hậu vào vận đơn chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho Công ty A theo quy định. Xin hỏi Công ty tôi có được quyền thực hiện giao dịch như trên hay không (mua bán CIF giữa hai công ty nội địa đối với mặt hàng thép phế liệu) và Công ty A có thể sử dụng hóa đơn do Công ty tôi phát hành và đơn bảo hiểm (do Công ty B mua) để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa được không? Khi công ty tôi xuất hóa đơn cho Công ty A, xin hỏi Công ty tôi có phải xuất hóa đơn đỏ và kê khai tính thuế GTGT hay không hay chỉ cần xuất hóa đơn thương mại thông thường? Trong trường hợp chúng tôi phải kê khai thuế GTGT thì xin hỏi Công ty A có được miễn thuế GTGT tại cửa khẩu nhập khẩu hay không?

Ngày gửi: 15/05/2019 - Trả lời: 16/05/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng

Địa chỉ: Tổ 14, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên - Email : nhungdt@thaihung.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 55. Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Trường hợp công ty nhập khẩu phế liệu để kinh doanh không thuộc đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn