THỦ TỤC KHAI BÁO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ

Câu hỏi: 22644:

Cty hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu, thời điểm bắt đầu thực hiện dự án đầu tư từ tháng 2/2010 và kết thúc nhập khẩu hàng hóa năm 2011. Trong thời gian cty đã nhập tạo tài sản cố định máy móc miễn thuế trên tờ khai giấy và chưa đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do năm 2010 và 2011 chưa có phần mềm khai báo điện tử Ecus. Hiện cty muốn khai báo Danh mục miễn thuế TEA trên Ecus cho lượng máy móc trên. Do trên tờ khai giấy khi nhập không có mã hàng vậy ở trang Thông tin hàng có mục Mã hàng, xin tư vấn khai báo như thế nào? Và trong mẫu 17 báo cáo hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tên hợp đồng gia công nên khai báo như thế nào?

Ngày gửi: 12/05/2020 - Trả lời: 15/05/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty giày da Adora

Địa chỉ: KCN Tam Điệp, Ninh Bình - Email : tung.do@hff-group.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Về việc thông báo Danh hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu để nghị công ty tham khảo hướng dẫn tại mẫu  số 31 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

- Về việc báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu 17/BCKT-NKMT/TXNK Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Theo đó công ty căn cứ vào hợp đồng thực tế để khai báo tên hợp đồng trên mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK (Hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn….).

Lưu ý, trường hợp công ty đã đâng ký và được cấp Danh mục hàng hoá miễn thuế bằng mẫu giấy trước đây khi chưa thực hiện khai báo trên hệ thống, công ty có thể tiếp tục theo dõi, quản lý trừ lùi và làm cơ sở báo cáo định kỳ việc sử dụng hàng hoá nhập khẩu theo Danh mục được cấp.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn