Thu tuc kiem hoa Lô hàng xuất

Câu hỏi: 21047:

Công ty có xuất 1 lô hàng áo quần theo loại hình E52; cửa khẩu xuất hàng là cảng Hải Phòng. Lô hàng này chúng tôi khai theo mã 2 (đường biển, container). Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí nên công ty thuê xe vận chuyển hàng từ Huế - Cảng Hải Phòng để đóng hàng (thay vì phải kéo container rỗng từ Cảng Hải Phòng đến Huế rồi phải ra lại Hải Phòng. Lô hàng này Luồng đỏ, phải kiểm hóa tại Huế. Vậy công ty có thể xin kiểm hóa hộ ở cửa khẩu xuất là Cảng Hải Phòng được không? hoặc nếu kiểm hóa ở Huế thì phải xử lý như thế nào? có cần hủy tờ khai để mở lại tờ khai mới theo mã 3 (đường biển, hàng rời) hay không?

Ngày gửi: 03/11/2018 - Trả lời: 07/11/2018

Tên doanh nghiệp: Cty Song Thien Long

Địa chỉ: KCN Phú BÀi, Thừa Thiên Huế - Email : songtuonghoa@phugatex.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 18 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

18. Điều 29 được sửa đi, bổ sung như sau:

“Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa

9. Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại khoản này chỉ áp dụng đối với hàng xá, hàng rời và hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, cụ thể như sau:

.”

Theo quy định trên, việc kiểm tra thực tế theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, trường hợp công ty khai báo mã phướng thức vận chuyển là mã 2 (đường biển, container) thì không được áp dụng phương pháp kiểm tra này.

- Căn cứ khoản 11 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

11. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

…a.4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

Như vậy, trường hợp tờ khai xuất khẩu của công ty chưa được thông quan thì công ty có thể hủy tờ khai và đăng ký tờ khai mới theo mã phương thức vận chuyển là mã 3 (đường biển, hàng rời). Sau đó, đề nghị xin được kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu xuất.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.