Thủ tục nhập hàng sau khi xuất hàng qua Fedex

Câu hỏi: 23742:

Công ty tôi có xuất 1 kiện 22 nồi chiên không dầu qua Fedex chuyển phát nhanh cho khách hàng bên Trung Quốc, mở xuất kinh doanh loại hình B11. Tuy nhiên công ty Trung Quốc không thể hoàn thành thủ tục hải quan ( không có giấy chứng nhận China CCC) nên họ không thể nhận hàng được. Vì vậy công ty tôi muốn nhận lại số kiện hàng này, sau đó xuất gửi cho 1 bên nước khác. Tuy nhiên, công ty tôi đang gặp vướng mắc không biết nên mở loại hình kinh doanh nhập và xuất nào. Và khi nhập thì có cần giấy kiểm định chất lượng gì không.

Ngày gửi: 18/06/2021 - Trả lời: 24/06/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty sản xuất nồi chiên không dầu

Địa chỉ: TP Hồ Chí MInh - Email : anhthuy170398@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Về mã loại hình tờ khai:

Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18.05.2021 có hiệu lực từ 01/06/2021, Công ty mở loại hình:

+ Tờ khai nhập khẩu – Mã loại hình G14 - Tạm nhập khác “b) Sử dụng trong trường hợp tạm nhập khác chưa được chi tiết nêu tại G11, G12, G13”;

+ Tờ khai xuất khẩu - Mã loại hình G24 - Tái xuất khác “Sử dụng trong trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập theo mã G14”.

- Về thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu, kiểm định chất lượng: thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 “quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan”, có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ:

Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu

1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;

c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;

b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: nộp 01 bản chụp;

c) Văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãng tàu/đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận hàng: nộp 01 bản chụp.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).

4. Cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.