Thủ tục nhập khẩu bỉm Merries

Câu hỏi: 19909:

Doanh nghiệp có nhập khẩu mặt hàng bỉm Merries bên Nhật, xin hỏi thủ tục nhập khẩu bỉm cần làm những gì và có cần công bố hợp quy không?

Ngày gửi: 05/12/2017 - Trả lời: 06/12/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phúc An

Địa chỉ: Hưng Yên - Email : vungocbut1992@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Vướng mắc của công ty đã được Tổ tư vấn trả lời tại câu hỏi có số thứ tự 19106  ngày 10/7/2017 và 18468  ngày 08/03/2017 có nội dung tương tự về việc nhập khẩu bỉm kiểm tra chuyên ngành, đề nghị công ty tham khảo nội dung câu trả lời trên website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn để thực hiện.

          Lưu ý: Ngày 23/10/2017 Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng FORMALDEHYT và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2018. Do đó, Công ty nghiên cứu để thực hiện đúng quy định pháp luật trường hợp nhập khẩu sản phẩm là dệt may.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn