Thủ tục nhập khẩu cá chép nhật làm cảnh

Câu hỏi: 21945:

1. Hiện tại chúng tôi đang ở địa bàn Long Thành muốn mở tờ khai tại Hải Quan Long Thành có được không. Mã HS là bao nhiêu, có được hưởng thuế ưu đãi khi có C/O không. 2. Mặt hàng cá cảnh sống thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thủy sản theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Theo như mục dích sử dụng của công ty thì mặt hàng này nằm trong điều mấy khoản mấy của Thông tư.

Ngày gửi: 08/09/2019 - Trả lời: 11/09/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty tnhh tm dv Hoàng Nhân Thịnh

Địa chỉ: Khu phố chợ quán thủ-cầu xéo tt. Long Thành H. Long Thành T.Đồng Nai - Email : Hoangnhanthinh@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/ Nơi làm thủ tục hải quan:

Căn cứ khoản 1 điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan

1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này…

Trường hợp hàng hóa công ty nêu không thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/06/2019. Ngoài ra nếu hàng hoá trên không nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mới được phép làm thủ tục hải quan nơi có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến theo quy định trên.

2/ Về kiểm dịch động vật thuỷ sản:

Mặt hàng công ty dự tính nhập khẩu đối chiếu mã số HS theo Mục 6. Bảng mã số HS đối với danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch thuộc Phụ lục 1 ban hành tại Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ NN & PTNT. Do đó phải thực hiện các thủ tục kiểm dịch theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3/ Mã HS và chính sách thuế:

- Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS phù hợp:

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

+ Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2017 ban hành theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016của Chính phủ.

Trường hợp, Công ty nhập khẩu mặt hàng Cá Koi có C/O hợp lệ thuộc các nước, vùng lãnh thổ có quan hệ ưu đãi thuế quan sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Bộ Tài chính từng giai đoạn.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.