Thủ tục nhập khẩu du thuyền phao bơm hơi HS code 8903

Câu hỏi: 22306:

chúng tôi dự kiến nhập khẩu mặt hàng du thuyền bằng phao bơm hơi có mã HS code 89031000. Theo quy định tại khoản 3,4 Điều 24 Luật giao thông đường thuỷ nội địa, sản phẩm du thuyền bằng phao bơm hơi là loại sản phẩm không có động cơ và có sức chở không quá 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa không thuộc diện đăng kiểm. Tuy nhiên, mặt hàng du thuyền bằng phao bơm hơi này có mã HS code 8903 thuộc danh mục Phụ Lục II ban hành kèm theo TT 41/2018/TT-BGTVT thì đối với sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường. Ngoài ra, theo hướng dẫn công văn 6489/TCHQ-GSQL về việc thực hiện NĐ 74/2018/NĐ-CP và TT 41/2018/TT-BGTVT thì đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Phụ Lục II, doanh nghiệp không phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan nhưng phải nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra theo quy định tại điểm 2a, 2b Điều 7 NĐ 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 NĐ 74/2018/NĐ-CP. 1. Mặt hàng du thuyền bằng phao bơm hơi có mã HS code 89031000 được nhập khẩu bình thường và không cần có giấy phép trước nhập khẩu. Trong thời gian thông quan hàng hoá công ty chúng tôi chỉ cần nộp bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra nhà nước đúng không? 2. Những cơ quan kiểm tra nhà nước nào được phép kiểm tra, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với mặt hàng này?

Ngày gửi: 12/01/2020 - Trả lời: 14/01/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Decathlon Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 6, số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, HCM - Email : tuan.vothanh@decathlon.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Phụ Lục II- Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện theo các quy định về kiểm tra nhà nước và chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Trình tự thủ tục thực hiện các quy định trên theo Nghị định 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Ngị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc kiểm tra, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với mặt hàng này về chất lượng hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm Cục Đăng kiểm thuộc Bộ Giao thông Vận tải hay các cơ quan quản lý nhà nước khác được uỷ quyền theo thông báo của Bộ này.

Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ vào nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện việc khai báo phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hay cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông Vận tải để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.