THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNH TỎI

Câu hỏi: 22028:

DN chúng tôi dự kiến nhập khẩu lô hàng hành & tỏi tươi (HS# 07031019) là nguyên liệu thô để chế biến kinh doanh tiêu dùng nội địa từ Ấn Độ, xin hỏi quý cơ quan như sau: 1- Phải xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ NNPTNN ? 2- Xuất trình Phytosanitary + Certificate of Free Sales của nước xuất khẩu (Ấn Độ) ? 3- Chịu thuế GTGT 5%?

Ngày gửi: 05/10/2019 - Trả lời: 09/10/2019

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH SX & TM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 352 Truong Sa, PN, TPHCM - Email : apaco.vn@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về Giấy phép nhập khẩu

- Căn cứ điều 2 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

“Điều 2. Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

1. Cây và các bộ phận còn sống của cây.

2. Củ, quả tươi...”.

Các mặt hàng trên phải thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.

Lưu ý công ty khi nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo mục 12 Phụ lục 1 điều 1 Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT còn phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2015.

- Căn cứ mục B.5 phần III phục lục III ban hành tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các loại Giống cây trồng, sinh vật sống thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật và các vật thể khác trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam khi nhập khẩu phải có Giấy phép nhập khẩu chuyên ngành của Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về xuất trình Phytosanitary + Certificate of Free Sales

- Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính thì Công ty không phải xuất trình Phytosanitary + Certificate of Free Sales của nước xuất khẩu (Ấn Độ) khi đăng ký tờ khai hải quan.

Công ty liên hệ cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp-phát triển Nông thôn để được hướng dẫn việc nộp các chứng từ như trên khi thực hiện thủ tục quản lý chuyên ngành

3. Về thuế xuất GTGT

- Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì mặt hàng hành, tỏi tươi có thuế suất thuế GTGT là 5%

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.