THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHÍ CNG CỦA DNCX

Câu hỏi: 22672:

Chúng tôi DNCX có nhập khẩu khí nén thiên nhiên CNG (84-90% CH4) từ DN nội địa để sử dụng trong quá trình sản xuất nhôm. Tờ khai mở từng tháng theo giá tạm tính, lượng tạm tính, hàng hóa giao nhiều lần / 1 tờ khai. 2 bên tự chốt khối lượng khí theo từng ngày dựa trên đồng hồ khí, cuối tháng 2 bên tự chốt số lượng và giá chính thức vậy có được không. Hay phải đăng ký giám định lượng theo Thông tư 69/2016/TT-BTC?

Ngày gửi: 19/05/2020 - Trả lời: 22/05/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân B1-Conac, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT, Việt Nam. - Email : GVA.TTKTHANH@GMAIL.COM

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ quy định:

Điều 35. Xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu

4. Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu gồm những loại hình sau:

b) Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam và bán xăng dầu cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam như khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác.

- Căn cứ điểm đ Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 4. Một số quy định đặc thù

4. Xác định lượng xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu:

đ)Đối với xăng dầu cung ứng cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP: Xăng dầu cung ứng cho đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP được xác định bằng một trong các phương pháp: Đồng hồ đo của kho chứa hoặc Barem của phương tiện vận tải vận chuyển xăng dầu, khí;”

- Căn cứ hướng dẫn tại mục số 23 công văn 10424/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2016 của Tổng Cục Hải quan:

 23. Xuất khẩu (tái xuất) khí LPG cho doanh nghiệp chế xuất:  …Việc xác định khối lượng khí thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 4 Thông tư 69/2016/TT-BTC

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.