Thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng về gia công, sửa chữa, sau đó xuất trả đối tác ở nước ngoài

Câu hỏi: 21132:

chúng tôi là doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư Hàn Quốc  muốn nhập khẩu các loại máy cũ (có trong danh sách đăng ký giấy phép đầu tư) từ đối tác bên Hàn Quốc và Trung Quốc về Việt Nam để thực hiện gia công, sửa chữa, lắp ráp lại các linh kiện hoạt động được, mua 1 số linh kiện vật tư thay thế tại Việt Nam sau đó xuất trả lại máy đã sửa chữa cho phía đối tác. Phần linh kiện hỏng sẽ thành phế liệu và xử lý tại Việt Nam. Xin hỏi trường hợp này chúng tôi có thể nhập khẩu máy cũ về gia công sửa chữa theo loại hình gì? Việc xử lý phế liệu tại Việt Nam thực hiện như thế nào?

Ngày gửi: 30/11/2018 - Trả lời: 05/12/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DS INV

Địa chỉ: Nhà xưởng G1,G2,lô XN 6-II,KCN Đại An mở rộng -TT Lai Cách -Huyện Cẩm Giàng -Tỉnh Hải Dương - Email : thuylinh.linh68@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:   

1./ Về chính sách hàng hoá:

- Căn cứ  Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương:

Điều 38. Gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

1. Thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu….”

Do Công ty không nêu rõ chủng loại máy móc thiết bị qua sử dụng cần nhập khẩu phục vụ gia công nên chưa thể trả lời rõ cho công ty, do đó cần tham khảo thêm các quy định để thực hiện cho phù hợp:

- Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15  tháng 6 năm 2018  của Bộ Công Thương, trong đó có ban hành Phụ lục I-DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG, THIẾT BỊ Y TẾ, PHƯƠNG TIỆN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU.

- Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học công nghệ quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

- Thông tư 13/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có ban

hành PHỤ LỤC IV-Danh mục các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.,,,

2./ Về quản lý hàng hoá gia công:

- Đối với việc thực hiện gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài, đề nghị Công ty tham khảo Mục 1. NHẬN GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI chương V quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 để thực hiện.

    - Về thủ tục đối với loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài, công ty thực hiện theo quy định tại mục 1, mục 2 chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

- Về loại hình tờ khai, công ty tham khảo Bảng mã loại hình tờ khai ban hành theo công văn 2765/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.