Thủ tục quá cảnh sà lan 1000 tấn vào Campuchia

Câu hỏi: 22474:

chúng tôi có một trường hợp khách hàng thành lập doanh nghiệp tại Campuchia. Nay họ muốn tìm hiểu phương thức quá cảnh xà lan từ công ty Trung Quốc của họ qua đường sông MeKong của Việt Nam vào Campuchia thì họ cần chuẩn bị những giấy tờ và thủ tục gì và pháp luật Việt Nam có cho phép họ làm điều đó hay không?

Ngày gửi: 21/03/2020 - Trả lời: 26/03/2020

Tên doanh nghiệp: Thương mại và dịch vụ vận tải Đình Vũ

Địa chỉ: 204 Mạc Thiên Tích P8,Q5 - Email : kzy1447@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 35, 37 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 35. Quy định chung về quá cảnh hàng hóa

          1. Quá cảnh hàng hóa

          a) Đối với hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép quá cảnh.

          b) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa.

          c) Đối với hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này, thủ tục quá cảnh thực hiện tại cơ quan hải quan.

Điều 37. Thương nhân làm dịch vụ vận chuyển quá cảnh hàng hóa

Thương nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng nước ngoài quá cảnh lãnh thổ Việt Nam”.

- Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải

“Điều 6. Quy định về giấy tờ của phương tiện

Khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu và lưu hành, phương tiện phải có các giấy tờ còn hiệu lực cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến có chứng thực (trừ trường hợp giấy tờ được in song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Khơ-me hoặc tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng khơ-me và tiếng Anh) để xuất trình các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu và cơ quan chức năng khi được yêu cầu, cụ thể:

..2.Đối với phương tiện vận tải hàng hóa

  1. Giấy đăng ký phương tiện;
  2. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
  3. Giấy phép liên vận Việt Nam-Camphuchia;
  4. Phiếu gửi hàng;

đ) Tờ khai hải quan đối với hàng hóa;

e) Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba;

g) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập-tái xuất hoặc tạm xuất-tái nhập”

Như vậy, trường hợp Công ty chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam đến Camphuchia, Công ty được thực hiện thủ tục tại cơ quan hải quan nếu không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Công ty có thể tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.