Thủ tục thanh lý máy móc Nhập khẩu miễn thuế quá thời hạn 5 năm

Câu hỏi: 22620:

Công ty EPE nhập khẩu máy móc thiết bị miễn thuế để thực hiện hợp đồng gia công vào năm 2007 và 2013. Nay bán thanh lý (bán theo kg) các máy móc thiết bị này. Vậy thủ tục thanh lý có cần phải cung cấp số tờ khai nhập khẩu và làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng hay không?

Ngày gửi: 04/05/2020 - Trả lời: 08/05/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc tế Cargorush

Địa chỉ: 77 Nguyễn Trọng Lội, P4, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - Email : lenguyenngochuy@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 55 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

 “Điều 79. Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

1. DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

2. Thủ tục thanh lý

a) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;

b) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

b.1) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;

b.2) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Như vậy, thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo quy định trên. Đối với trường hợp công ty thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng thì công ty phải kê khai, nộp thuế theo quy định và sau khi thay đổi mục đích sử dụng như trên thì việc bán tại thị trường Việt Nam không phải thực hiện thủ tục hải quan 01 lần nữa.

Đối với trường hợp công ty thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định.

Lưu ý: việc cung cấp số tờ khai khi thanh lý thực hiện theo hướng dẫn theo điểm 13 tại công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính mà không có quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.