THU TUC THUÊ CẦN CẨU ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA NƯỚC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Câu hỏi: 22044:

DN chúng tôi đang tiến hành thuê cần cẩu (Cẩu tháp dùng trong xây dựng) thời gian thuê 2 năm. - Tư vấn về thủ tục nhập khẩu (loại hình NK) và chính sách mặt hàng. - Trị giá của thiết bị là 200,000USD, trị giá hợp đồng thuê trong 2 năm là 10,000USD. Như vậy chúng tôi sẽ phải nộp thuế theo giá trị thiết bị hay giá trị hợp đồng thuê?

Ngày gửi: 03/10/2019 - Trả lời: 14/10/2019

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH GIA NGHIA

Địa chỉ: HCM - Email : LOCBH.VT@GMAIL.COM

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Chính sách hàng hoá:

Do Công ty không nêu tình trạng mới hay cũ và kết cấu cụ thể của Cẩu tháp nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể trường hợp trên. Công ty có thể tham khảo các quy định aau để thực hiện:

1.1 Trường hợp cần cẩu  là dạng cẩu tháp không thuộc tư hành và phân loại vào chương 84, 85 Biểu thuế ưu đãi hiện hành:

- Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, tại mục IV : Mặt hàng cần trục tháp, mã HS 84262 thuộc Phụ lục 1 Danh mục sản phẩm, hàng hóa, mã số HS nhóm 2 bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải và thời điểm kiểm tra khi nhập khẩu là “sau thông quan”.

 1.2 Trường hợp cần cẩu dạng cần trục bánh lốp được Cục Đăng kiểm xác định cụ thể theo Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dụng hay là ô tô cần cẩu được kiểm tra và cấp GCN theo Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, công ty xác định cụ thể từng trường hợp  để áp dụng chính sách hàng hoá phù hợp khi hàng hoá nhập khẩu đã qua sử dụng

- Căn cứ mục 9 phần II Phụ lục I – Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

“…Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, gồm:

d) Các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu

- Theo đó, tại khoản d. ) Các loại ô tô đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu thuộc diện cấm nhập khẩu nếu hàng hoá được xác định là ô tô cần cẩu.

- Về trình tự, thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu Công ty thực hiện theo điều 4 Thông tư 39/2016/TT-BGTVT  ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải và hàng hoá phải có Giấy chứng nhận chất lượng mới được phép nhập khẩu.

2. Khai báo trị giá hàng nhập khẩu

- Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại và  Điều 5 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ:

Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.”.

- Căn cứ khoản 9 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:

“Hàng hóa nhập khẩu là hàng đi thuê thì trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán để thuê hàng hóa, phù hợp với các chứng từ có liên quan đến việc đi thuê hàng hóa”.

Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.