Thủ tục tiêu huỷ bánh kẹo nhập khẩu để kinh doanh thương mại

Câu hỏi: 21768:

Công ty nhập lô hàng bánh kẹo, hạt từ nước ngoài và đã thực hiện các khoản thủ tục về thuế và hải quan theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình bán hàng, do doanh nghiệp mới đi vào hoạt động nên chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm. Điều này dẫn đến các mặt hàng bánh kẹo của chúng tôi nhập về bị hết hạn sử dụng và được lưu trữ trong kho hàng. - Thủ tục tiêu huỷ sản phẩm hàng trên cần làm những gì, phải thông báo với cơ quan nào? thủ tục gì cần chuẩn bị cho cơ quan quản lý? hồ sơ đi kèm yêu cầu những gì? quy trình xử lý như thế nào cho đúng về pháp luật về thuế và hải quan.

Ngày gửi: 10/07/2019 - Trả lời: 11/07/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thavico

Địa chỉ: TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Email : dungdangna2@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 12 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định:

Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:

a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

đ) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, trường hợp của công ty không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu, thuế VAT khâu nhập khẩu theo quy định trên. Công ty tự chịu trách nhiệm về môi trường khi xử lý huỷ hàng hoá nhập kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và đã thông quan.

 

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn