thủ tục xuất khẩu hàng nhựa phế liệu

Câu hỏi: 17022:

Công ty tôi là doanh nghiệp trong nước 100% muốn xuất khẩu mặt hàng là nhựa phế liệu sang trung quốc có được hay không? mặt hàng này có mã HS là bao nhiêu và khi xuất khẩu có phải đóng thuế gì không?

Ngày gửi: 20/05/2016 - Trả lời: 23/05/2016

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ: - Email : nguenhoasury@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Về chính sách và thủ tục:

- Mặt hàng phế liệu là nhựa không thuộc Danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định thì công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác.

- Thủ tục, hồ sơ xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

2./ Về chính sách thuế:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính quy định như sau:

Điều 2

2. Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).”

Mặt hàng phế liệu là nhựa như doanh nghiệp nêu không nằm trong Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế, nên mức thuế suất xuất khẩu là 0%

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn