Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Câu hỏi: 20062:

Công tylà DNCX có mua hàng từ nội địa (công ty nằm trong KCX có HQ giám sát cổng đóng dấu lên TKHQ mỗi khi hàng ra vào KCX). Khi công ty A ở nội địa bán hàng cho cty tôi đã mở 03 tờ khai xuất E62 bằng 03 hóa đơn cùng 01 hợp đồng nhưng giao hàng 01 lần. Theo khoản 7 điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì công ty tôi có thể mở 01 tờ khai nhập khẩu. Tuy nhiên, vì là xuất nhập khẩu tại chỗ nên theo điểm b1 khoản 5 điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC công ty tôi mở tờ khai nhập khẩu A12 tại phần Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp có ghi “#&NKTC#&xxxxxxx” (xxxx là số tờ khai xuất của bên bán). Vậy nếu công ty mở 01 tờ khai nhập khẩu thì phần xxxxxx sẽ ghi số tờ khai xuất nào của bên bán? Và 02 tờ khai xuất còn lại của bên bán sẽ xử lý thế nào? Hay phải mở 03 tờ khai nhập tương ứng với 03 tờ khai xuất của bên bán?

Ngày gửi: 06/01/2018 - Trả lời: 12/01/2018

Tên doanh nghiệp: NISSEI ELECTRIC VIET NAM CO., LTD

Địa chỉ: Lô 95-96-97-98 đường số 4 và lô 41A đường D, KCX Sài Gòn -Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM - Email : Import_Export17_vietnam@nissei-el.co.jp

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            - Căn cứ tiết b.1 điểm b Khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định:

          “b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy

          Như vậy, trường hợp công ty bên xuất khẩu đã mở 3 tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã thông quan thì Công ty phải mở 3 tờ khai nhập khẩu tương ứng với các tờ khai xuất khẩu đã thông quan trước đó.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.