Thuế giá trị gia tăng

Câu hỏi: 19816:

1.Doanh nghiệp có mở 2 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 101477976240/A12 ngày 27/06/2017 & 101521565720/A12 ngày 24/07/2017. Doanh nghiệp đã khai báo tổng trị giá hóa đơn là trị giá USD. (Giống với trị giá trên invoice khai báo) Do 2 lô hàng trên đã hết hạn giám định nên được chuyển kiểm hàng và lấy mẫu đi giám định. Sau đó 2 tờ khai trên đã được thông quan khi có kết quả giám định đúng với khai báo. Doanh Nghiệp kiểm tra lại trên tờ khai thông quan thì phát hiện: Mã tiền tệ và tổng trị giá hoá đơn bị chuyển đổi thành trị giá VNĐ (trị giá VNĐ = trị giá USD x tỷ giá tính thuế thời điểm khai báo). 2.Doanh nghiệp có mở 1 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 101668613542/A12 ngày 23/10/2017 (Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế ngay). Tại thời điểm mở tờ khai Doanh nghiệp nhận được tỷ giá 22.755 do phần mềm khai báo hải quan tự động trả về, tổng tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT đã nộp là 81.713.205 VNĐ Sau khi tờ khai thông quan Doanh nghiệp phát hiện tỷ giá tính thuế bị thay đổi giảm xuống 22.685, tổng tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT giảm còn 81.461.835 VNĐ Mong hướng dẫn giải quyết 2 vấn đề trên vì như vậy thì trên chứng từ thanh toán ngân hàng và tờ khai hải quan không khớp trị giá khai báo và mã tiền tệ khai báo

Ngày gửi: 13/11/2017 - Trả lời: 14/11/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phẩn nhựa RELIABLE Việt Nam

Địa chỉ: Lô 112, KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Email :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

    1/Quy định về khai báo bổ sung:

          Tờ khai đã thông quan và Công ty tự phát hiện khai sai về thuế thuộc trường hợp phải khai báo bổ sung hồ sơ quan hải quan theo quy định điểm b hoặc điểm d khoản 1, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

    “Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

1. Các trường hợp khai bổ sung:

a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ        khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...”.

            2/Về lỗi hệ thống VNACCS:

          Theo như trình bày của Công ty nếu trường hợp phát sinh lỗi do thao tác kỹ thuật trên hệ thống VNACCS. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp phần mềm bộ phận kỹ thuật của Công ty TNHH PTVN Thái Sơn hay đơn vị cung cấp phần mềm để được hướng dẫn xử lý hoặc Chi cục nơi Công ty đăng ký tờ khai để xem xét hướng dẫn xử lý do lỗi khách quan.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.