Thuế GTGT cho phần giá trị sửa chữa của hàng tạm xuất để sửa chữa nay tái nhập

Câu hỏi: 9221: Nhân dịp năm mới 2011, tôi xin chúc sức khỏe và hạnh phúc tới các cán bộ viên chức trong tổ tư vấn thủ tục hải quan nói riêng và các cán bộ viên chức trong Cục Hải quan Đồng Nai nói chung. Tôi có tình huống như sau xin được tư vấn. Khách hàng của chúng tôi tạm xuất phôi của khuôn ra nước ngoài gia công nay tái nhập khuôn về Việt Nam. 1/ Về thuế nhập khẩu: tính thuế nhập khẩu trên phần trị giá gia công tại nước ngoài vì theo điểm 4 điều 12 nghị định 87/2010/NĐ-CP: "Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng" 2/ Về thuế GTGT: theo điểm 20 mục II phần A thông tư 129/2008/TT-BTC: "Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài". Vậy doanh nghiệp được miễn thuế GTGT cho toàn bộ phần giá trị nhập khẩu hay chỉ được miễn thuế GTGT cho phần giá trị được miễn thuế nhập khẩu?

Ngày gửi: 05/01/2011 - Trả lời: 06/01/2011

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh công ty TNHH vận tải & giao nhận Yusen (Việt nam) tại Hà nội

Địa chỉ: Tòa nhà HITC, Cầu giấy - Email : nam-nd@yusenvn.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

- Về thuế giá trị gia tăng: Căn cứ khoản 20 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm:

“ Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài;”

Tuy nhiên, do hàng hóa của công ty là tạm xuất nguyên liệu ra nước ngoài để gia công sau đó công ty nhập lại thành phẩm đã gia công thì không thuộc quy định nêu trên. Do đó, trường hợp của công ty khi tái nhập lại sản phẩm đã gia công phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/