Thuế suất ưu đãi đặc biệt hạt nhựa từ Ấn Độ

Câu hỏi: 21049:

Công ty chuẩn bị nhập hạt nhựa từ Ấn Độ hiện nay công ty đang áp mã HS cho hạt nhựa này: 3902(3%) và 3903(5%). 1. Công ty áp mã HS 3902(3%) và 3903(5%) có đúng không? 2. Nếu nhập khẩu từ Ấn Độ và có CO thì công ty được áp dụng thuế suất ưu đãi hay không?Thuế suất áp dụng CO cho xuất xứ Ấn Độ là bao nhiêu%?

Ngày gửi: 05/11/2018 - Trả lời: 08/11/2018

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Mainetti (Việt Nam)

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Email :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            1/Vướng mắc 1:

          - Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

          - Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

          - Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

          - Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2017  để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

            - Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

          - Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu để tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 để xác định thuế suất phù hợp.

            2/Vướng mắc 2:

          Căn cứ Điều 4 Nghị định 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế Ưu đãi đặc biệt của của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-ẤN ĐỘ giai đoạn 2018-2022:

          Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

          Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AIFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

          1.Thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này

          2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, bao gồm các nước sau:

          ...k) Cộng Hòa Ấn Độ;...

          3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều này vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định.

          4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AI, theo quy định hiện hành của pháp luật.

          Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu đối chiếu với quy định nêu trên và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 để thực hiện việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt từng thời kỳ.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

     Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.