Thuế suất ưu đãi với hàng gia công

Câu hỏi: 9278: - Kính chào Quý cơ quan Hải Quan Đồng Nai. Công ty tôi có một vài thắc mắc về việc xuất trả nguyên vật liệu gia công như sau: Vừa qua công ty chúng tôi có nhận gia công cho khách hàng nước ngoài ở Nhật, nguyên liệu nhập gia công là hạt nhựa tái sinh. Hiện nay, chúng tôi đã sản xuất xong và chờ thời gian đẻ xuất lại qua Nhật. Còn nguyên liệu thừa trong quá trình gia công khoảng trên 25 tấn hạt nhựa tái sinh. Sau khi hết thời hạn gia hạn hợp đồng gia công, nếu đối tác nước ngoài không chịu lấy nguyên liệu thừa về thì nguyên liệu thừa đó công ty Siam phải đóng thuế VAT, thuế nhập khẩu. Vậy Siam sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu ra sao? Khi nhập khẩu nguyên liệu có C/O do phong TM CN Nhật Bản cấp, và đến thời điểm đóng thuế Siam đã quá thời gian gia công rồi. Vậy Siam có được đóng thuế nhập khẩu với mức thuế ưu đãi 10% hay không? hay phải đóng với mức thuế thông thường 15%. Xin quý cơ quan giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.

Ngày gửi: 17/01/2011 - Trả lời: 19/01/2011

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Siam Brothers VN

Địa chỉ: KCN PM Quang Trung, Quan 12 - Email : thuynhung@siambrothersvn.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

- Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2011 v/v hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, theo đó thời hạn nộp thuế đối với trường hợp tiêu thụ nguyên phụ liệu thừa tại Việt Nam khi kết thúc hợp đồng gia công với nước ngoài như sau :

h) Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế (trừ hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan sau đó nhập khẩu vào thị trường nội địa áp dụng thời hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này) hoặc đã được miễn thuế, xét miễn thuế sau đó sử dụng hoặc được phép sử dụng (nếu thuộc diện phải xin phép cơ quan có thẩm quyền) vào mục đích khác với mục đích đã được xác định không chịu thuế, được miễn thuế, xét miễn thuế trước đây; thì thời hạn phải nộp số tiền thuế đã được không thu, miễn, xét miễn, tiền phạt (nếu có) là mười ngày kể từ ngày bắt đầu hết thời hạn phải kê khai số tiền thuế phải nộp do việc thay đổi mục đích sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp không có cơ sở để xác định thời điểm thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa thì thời hạn phải nộp tiền thuế và xác định tiền phạt chậm nộp tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan lần đầu.

Quá thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế vào ngân sách Nhà nước sẽ bị phạt chậm nộp thuế. Trường hợp quá hạn quá chín mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, ngoài việc bị xử phạt chậm nộp người nộp thuế còn bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.”

- Nếu hàng hoá Công ty nhập khẩu từ Nhật có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ do Tổ chức cấp C/O cấp cho hàng hoá xuất khẩu và thoả mãn các quy định của Quy chế này để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định AJCEP theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 của Bộ Công thương (hiệu lực từ ngày 06/01/2009) thì sẽ được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi theo AJCEP.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/