Thuế VAT hàng nhập khẩu có HScode 90230000

Câu hỏi: 23609:

Chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng thuộc dạng mô hình giảng dạy (dùng cho các Trường về ngành Y) có mã HS là 90230000. Như vậy: 1/ nếu hàng được cung cấp qua các hợp đồng trực tiếp với Trường học thì theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính sẽ được hưởng mức thuế VAT 5% đúng không? 2/ nếu hàng cung cấp cho các Công ty thương mại khác (đơn vị sử dụng cuối cùng vẫn là Trường học) thì có được hưởng mức thuế VAT 5% không? 3/ nếu trong cùng 1 đơn đặt hàng với Nhà cung cấp có chung mục hàng cấp cho cả Trường và Công ty Thương mại khác thì áp dụng mức thuế như thế nào?

Ngày gửi: 05/05/2021 - Trả lời: 07/05/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại QCL

Địa chỉ: P604 17T3 Hoàng Đạo Thúy, HN - Email : phuong.admin@qcl.com.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam của Bộ Tài chính thì thuế suất GTGT của mặt hàng dụng cụ giảng dạy, học tập được quy định như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

9023.00.00

Các dụng cụ, máy và mô hình, được thiết kế cho mục đích trưng bày (ví dụ, dùng trong giáo dục hoặc triển lãm), không sử dụng được cho mục đích khác

10

 

+ Riêng: Loại dùng để giảng dạy và học tập thuộc nhóm 90.23

5

 

Theo quy định trên, thuế suất GTGT của mặt hàng dụng cụ giảng dạy, học tập  ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là 5%. Công ty căn cứ mặt hàng nhập khẩu, mã số HS và các quy định nêu trên để xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng chính xác.

Đề nghị công ty tham khảo thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.