THUẾ VAT XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỔ VỚI LOẠI HÌNH E31

Câu hỏi: 23598:

Theo 18/2021/NĐ-CP có quy định: "h) Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khẩu nếu người nhập khẩu tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký theo loại hình khác thì người nhập khẩu tại chỗ kê khai nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ." Công ty chúng tôi xin nhờ tư vấn là trường hợp nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ đăng ký loại hình E31 (sản xuất xuất khẩu) có phải nộp thuế VAT hay không?

Ngày gửi: 29/04/2021 - Trả lời: 04/05/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jabil Việt Nam

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh - Email : duyen_huynh@jabil.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Đối tượng chịu thuế GTGT và đối tượng không chịu thuế GTGT được quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị công ty tham khảo thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.