Thuế xuất của tờ khai loại hình A21

Câu hỏi: 23595:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% của nước ngoài. Trước đây DN chúng tôi có nhập khẩu 1 thiết bị theo loại hình tạm nhập G12 và đóng thuế NK cho tờ khai này, sau đó chúng tôi có nhu cầu mua lại thiết bị này để phục vụ tiếp sản xuất . Theo CV 2765 chúng tôi sẽ mở tờ khai chuyển đổi mục đích tương ứng theo mã loại hình A21. Vậy thuế NK của tờ khai A21 có được bù trừ từ thuế NK của tờ khai A12 không ( theo điều 21 thông tư 38/2015/TT-BTC),nếu có thì thủ tục như thế nào. Nếu phần thuế NK của tờ khai A21 không được bù trừ từ tờ khai G12, vậy phần thuế NK của tờ khai G12 có được hoàn lại 100% hay không ?

Ngày gửi: 27/04/2021 - Trả lời: 29/04/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina

Địa chỉ: 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú,Quận 2,TP HCM - Email : doc@hupada.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 Thực hiện theo khoản 3 điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính:

3. Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai hải quan cũ tương ứng với số hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đã được kê khai trên tờ khai hải quan mới như sau:

a) Trường hợp người nộp thuế chưa nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Sau khi số tiền thuế của tờ khai mới đã được nộp, cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ;

b) Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa). Nếu số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả theo đúng quy định. Trình tự thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực hiện theo Điều 132 Thông tư này.

Quyết định điều chỉnh thuế thực hiện theo mẫu số 03/QĐĐC/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời hạn hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Thông tư này. Trong thời gian cơ quan hải quan xử lý hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế đã nộp của tờ khai hải quan cũ với số thuế của tờ khai hải quan mới người nộp thuế không bị tính chậm nộp tiền thuế.

Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.