Thuế xuất khẩu

Câu hỏi: 21291:

Công ty nhập khẩu từ nước ngoài mặt hàng Dây Vonfram (HS code: 81019600) để kinh doanh loại hình A41. Sau đó, công ty chúng tôi bán mặt hàng này cho doanh nghiệp chế xuất trong nước. Theo biểu thuế xuất nhập khẩu, mặt hàng trên thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu. Vậy trong trường hợp này khi công ty xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất có phải kê khai nộp thuế xuất khẩu không?

Ngày gửi: 31/01/2019 - Trả lời: 01/02/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ken Logistics

Địa chỉ: 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội - Email : vuonglc@kenlogis.cn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định:

          Điều 2. Đối tượng chịu thuế

          ….2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước….

          - Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

          Như vậy, việc khai báo thuế suất thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định nêu trên và công ty phải kê khai nộp thuế xuất khẩu (nếu có).

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.