Tờ khai nhập khẩu thông quan - Khai bổ sung Mã biểu thuế NK để hoàn thuế

Câu hỏi: 20872:

Công ty có 1 tờ khai nhập khẩu từ Malaysia hàng máy móc, có C/O Form D nên được ưu đãi thuế (dùng biểu thuế B04:0% thay vì B01: 20%) Tuy nhiên, trong quá trình nhập VNACCS, vì nhiều dòng hàng nên sót mất 1 dòng không khai B04, dẫn đến phải đóng thuế tăng. Tờ khai đã thông quan và lấy hàng về kho. Cho hỏi, công ty có thể làm bộ hồ sơ khai bổ sung sau thông quan gồm : Mẫu 03-GSQL, Tờ khai AMA, C/O Form D, Inv, Pkl , Hợp đồng và nộp cho đơn vị mở tờ khai để xin hoàn thuế không

Ngày gửi: 07/09/2018 - Trả lời: 14/09/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhân Toán

Địa chỉ: 121/5 Nguyễn Ái Quốc, Đồng Nai - Email : hiepnguyen78@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Việc khai khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa đã thông quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

9. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan được thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật…”.

Lưu ý, theo khoản 2.2 công văn 12802/BTC-TCHQ 14 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài chính về thời điểm nộp C/O:

          “2.1. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV):

…b) Đối vói tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.

c) Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp:

c.1) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, với mã số HS khai báo, thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp khai thuế suất MFN khi làm thủ tục hải quan, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS hoặc doanh nghiệp khai bổ sung mã HS, theo mã HS mới thì thuế suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

c.2) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng theo diện ưu đãi đầu tư được miễn thụế nhập khẩu. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan (hoặc doanh nghiệp tự phát hiện) xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.”.

Do đó, nếu để được chấp nhận khai bổ sung dòng hàng có thuế suất ưu đãi đặc biệt, công ty phải thỏa điều kiện về khai báo nợ C/O theo quy định trên trước đó.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.