TK tạm nhập G14 trước đây, nay tái xuất sử dụng mã LH G24

Câu hỏi: 23786:

Chúng tôi là doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư từ Trung Quốc, hiện chúng tôi đang tạm nhập quay vòng mặt hàng khay đựng hàng (hàng hóa khi nhập về đựng trong khay, sau đó chúng tôi sử dụng hàng hóa, còn khay thì sẽ trả lại nhà cung cấp cho những lô hàng tiếp theo) theo loại hình G14, sau đó tái xuất với loại hình G24. Nhưng từ ngày 1.6.2021, theo quyết định số 1357/QĐ-TCHQ, Tổng cục hải quan đã ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu nhập khẩu mới, theo đó loại hình tạm nhập quay vòng sử dụng mã G13-tái xuất G23. Vậy chúng tôi có một thắc mắc, đó là đối với những lô hàng đã tạm nhập G14 trước ngày quyết định có hiệu lực thì khi tái xuất chúng tôi sẽ sử dụng loại hình G24 hay G23.

Ngày gửi: 02/07/2021 - Trả lời: 06/07/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH trang sức Liaan Việt Nam

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên 2- Bá Hiến-Bình Xuyên- Vĩnh Phúc - Email : lengocmai2010@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Đối với những lô hàng phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng đã tạm nhập theo mã loại hình G14 trước ngày quyết định số 1357/QĐ-TCHQ có hiệu lực (theo quyết định số 2765/QĐ-TCHQ) thì khi tái xuất, Công ty tiếp tục sử dụng mã loại hình G24 “Sử dụng trong các trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập theo mã G14” cho đến khi tất toán tờ khai G14 trước đây.

- Kể từ ngày quyết định số 1357/QĐ-TCHQ có hiệu lực (ngày 01/06/2021), đối với những lô hàng phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, công ty sử dụng mã loại hình G13 và khi tái xuất, Công ty sử dụng mã loại hình G23.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung hướng dẫn. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.