Tờ khai XNK tại chỗ

Câu hỏi: 22071:

Công ty là DNCX nhập gỗ keo của doanh nghiệp nội địa, khi mở tờ khai xuất khẩu doanh nghiệp nội địa này đã nộp thuế xuất khẩu 25 phần trăm, điều kiện giao hàng là DAP. Tuy nhiên 2 bên đã thỏa thuận số tiền thuế này công ty phải trả và thể hiện số tiền thuế đó trên hợp đồng mua bán và hóa đơn VAT. Vậy khi khai tờ khai nhập khẩu này chúng tôi có phải cộng số tiền thuế đó vào trị giá hải quan và note thêm vào phần ghi chú ko hay phải khai thế nao?

Ngày gửi: 16/10/2019 - Trả lời: 21/10/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty M&M

Địa chỉ: - Email : hong612312@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 5 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định:

5. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu

1. Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp này là trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu.

2. Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua và nhập khẩu hàng hóa sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.

3. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, theo hình thức thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu, bao gồm các khoản sau đây:

a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;

b) Các khoản người mua phải thanh toán nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại, bao gồm:

b.1) Các khoản đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán (ví dụ: tiền trả trước, tiền ứng trước cho hàng hóa, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa);

b.2) Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán.

c) Các khoản điều chỉnh cộng và các khoản điều chỉnh trừ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này…”.

Do điều kiện giao hàng thực hiện là DAP như đã nêu chỉ yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan hàng xuất khẩu và công ty nộp thay thuế xuất khẩu theo thoả thuận riêng. Do đó, nếu đủ điều kiện áp dụng trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu sẽ là trị giá thực tế mà công ty đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán theo giá mua ghi trên hóa đơn thương mại không bao gồm thuế xuất khẩu mà công ty phải nộp thay bên bán.

- Công ty tham khảo việc khai báo khoản 1.44 Tổng trị giá hóa đơn, tại Ô 4: Tổng trị giá hóa đơn theo Phụ lục II đính kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

(1) Nhập tổng trị giá trên hóa đơn.

…(3) Trường hợp điều kiện giao hàng là CIF, CFR, DDU, DDP, DAP, DAF.. nhưng trên hóa đơn phần tổng trị giá tách riêng theo từng mục, gồm tổng Trị giá hàng hóa theo điều kiện EXW hoặc FOB, phí vận chuyển, phí đóng gói... ; phần chi tiết từng mặt hàng ghi trị giá hóa đơn của từng mặt hàng theo điều kiện EXW hoặc FOB (chưa có phí vận chuyển, phí đóng gói...), nếu phân bổ các khoản phí vận chuyển, phí đóng gói...theo tỷ lệ về trị giá thì khai như sau:….

Công ty tham khảo khai báo trị giá hàng nhập khẩu không bao gồm thuế xuất khẩu nộp thay và có thể khai vào ô Ghi chú nội dung này để tiện việc kiểm tra.

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.