Trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

Câu hỏi: 13805: 1) Chúng tôi xuất khẩu ký hợp đồng với khách hàng nước ngoài với chi tiết như sau

- Số lượng 256 Tấn; - Giá trên hóa đơn: CFR 175 USD/ Tấn; - Tổng tiền: 44,800 USD; - Cước tàu: 2,500 USD

Vậy chúng tôi điền tiêu chí:

- Tổng giá trị hóa đơn ?

- Mã đồng tiền thanh toán của hóa đơn?

- Trị giá tính thuế? 

- Mã đồng tiền trị giá tính thuế?

Phần thông tin hàng hóa có phần: Trị giá tính thuế (S) và trị giá tính thuế (M) là gì?

2)Chúng tôi xuất khẩu ký hợp đồng với khách hàng nước ngoài với chi tiết như sau

- Số lượng 256 Tấn; - Giá trên hóa đơn: CFR 175 USD/ Tấn; - Tổng tiền: 44,800 USD; - Cước tàu: 0 USD (Miễn phí cước tàu). Vậy chúng tôi điền tiêu chí:

- Tổng giá trị hóa đơn ?

- Mã đồng tiền thanh toán của hóa đơn?

- Trị giá tính thuế? 

- Mã đồng tiền trị giá tính thuế?

Mặt hàng chúng tôi thuế xuất khẩu 0%?. Giá CFR= FOB+ F (F=0)=FOB Trường hợp này chúng tôi có phải giải trình gì với cơ quan Hải quan không?

3) Phần tiêu chí Đại lý Hải quan chúng tôi không điền vào tiêu chí này nhưng mỗi lần khai báo thì tự động xuất ra Mã H3724 là mã User Code của công ty. Vậy mã này có trên tờ khai có ảnh hưởng gì không?

Ngày gửi: 14/06/2014 - Trả lời: 16/06/2014

Tên doanh nghiệp: Công ty TTK

Địa chỉ: Tân Uyên, Bình Dương - Email : davidcustomsttk@yahoo.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Công ty khai mục 2.39: Trị giá hóa đơn tờ khai XK như sau:

Ô1: chọn mục 8: CFR

Ô2: USD

Ô3: 44,800

Ô4: “A”

2. Khai tương tự như mục 1.

Đối với cước phí bằng 0USD, thì Công ty phải xuất trình được các chứng từ chứng minh việc miễn phí cước tàu này cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục.

3. Mục 1.23: Mã đại lý Hải quan là phần không bắt buộc, Công ty chỉ khai báo khi “Trường hợp người khai thực hiện nghiệp vụ EDA khác với người khai thực hiện nghiệp vụ EDC thì nhập mã người sử dụng thực hiện nghiệp vụ EDC”.

Do đó, việc máy tự động xuất ra mã H3724 là mã User Code của công ty không ảnh hưởng gì đến việc khai báo các thông tin trên tờ khai.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn