Truyền nhầm số lượng TX khi khai báo TIA nhưng chưa mở tờ khai tái xuất

Câu hỏi: 23661:

Do sơ suất, khi khai báo gia hạn danh mục tạm nhập tái xuất TIA công ty chúng tôi truyền nhầm số lượng tái xuất/nhập: 03/cái. Vì vậy, trên hệ thống đã cập nhật hoàn thành thủ tục tái xuất lô hàng trên dù công ty chúng tôi chưa mở tờ khai tái xuất Căn cứ vào điểm 5 điều 55 NĐ số 08/2015-NĐ-CP ( sửa đổi NĐ Số: 59/2018/NĐ-CP) Công ty chúng tôi xin được gia hạn thủ tục tái xuất hàng đã tạm nhập lần 2 cho đến thời hạn 25/05/2025 và làm hồ sơ giấy không truyền nghiệp vụ TIA (khai báo danh mục tạm nhập tái xuất) thì có được không ?

Ngày gửi: 20/05/2021 - Trả lời: 24/05/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEIMO

Địa chỉ: Số 6 đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai . - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ:

“Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Theo trình bày của Công ty là do sơ suất, khi khai báo gia hạn tái xuất (TIA) công ty truyền nhầm số lượng tái xuất: 03/cái, trong khi chưa mở tờ khai tái xuất là không đúng quy định. Công ty cần chấn chỉnh nội bộ công tác gia hạn thời gian tái xuất để không phát sinh các lỗi tương tự.

Căn cứ vào điểm 5 Điều 55 NĐ số 08/2015-NĐ-CP ( sửa đổi NĐ Số: 59/2018/NĐ-CP), đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Biên Hòa để được gia hạn thủ tục tái xuất hàng đã tạm nhập lần 2 theo quy định.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn