TƯ VẤN HOÀN THUẾ NHẬU KHẨU KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP FDI SANG EPE

Câu hỏi: 22730:

Công ty làm thủ tục chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX nhưng số lượng nguyên vật liệu NSXXK này đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế ngay tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu. Khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang DNCX thì có 1 số lượng nguyên vật liệu và thành phẩm còn tồn kho đã chốt tồn với cơ quan Hải quan (tức là số lượng tồn này được hưởng chính sách DNCX), số lượng này vẫn được tiếp tục sử dụng để sản xuất xuất bán thành phẩm cho DN FDI. Vậy số lượng nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho trên được hưởng chính sách DNCX thì có hoàn thuế nhập khẩu không? hồ sơ hoàn thuế bao gồm những gì?

Ngày gửi: 05/06/2020 - Trả lời: 09/06/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty chế xuất A

Địa chỉ: Thái Nguyên - Email : huongnguyen2310@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 54 diều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

54. Điều 78 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 78. Xử lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất và ngược lại

…2. Trường hợp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX sang DNCX:

a) Doanh nghiệp báo cáo số lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn kho; cơ quan hải quan kiểm tra nguyên liệu, vật tư còn tồn kho và xử lý thuế theo quy định;

b) Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, nợ phạt còn tồn đọng cho cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan chỉ áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình DNCX sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, hải quan với cơ quan Hải quan và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là DNCX. Trường hợp nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu nếu sau khi chuyển đổi sang DNCX vẫn tiếp tục thực hiện việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thì không phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan.”

Việc xử lý tồn kho nguyên liệu NSXXK khi chuyển sang DNCX theo Giấy phép được cấp khi đủ điều kiện nếu tiếp tục dùng sản xuất hàng xuất khẩu theo loại hình DNCX được xử lý theo quy định trên 

Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn