Tư vấn lựa chọn áp mã HS code

Câu hỏi: 23444:

Công ty chúng tôi đang làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô Cáp điện 3 lõi, đường kính mỗi lõi đồng 14.2 mm, điện áp 6.6 đến10kV, bọc cách điện 3 lớp gồm nhiều vật liệu theo thứ tự từ trong ra ngoài: nhựa PVC, Giấy, Cao su.(Electric Cable CV 6.6/10kV 150SQ*3C). Công ty chúng tôi đã tra cứu trước biểu thuế XNK hiện tại để tìm mã HS phù hợp. Tuy nhiên, có quá nhiều mục và tiểu mục mô tả cho nhiều loại cáp điện với diễn giải vật liệu cách điện chưa xác định cụ thể "và" hay "hoặc" cho loại cáp bọc cách điện bằng nhiều vật liệu khác nhau nên công ty chúng tôi đang vướng mắt và chưa xác định được mã HS chính xác. Kính mong quý Cục xem xét, hướng dẫn tư vấn giúp chúng tôi với loại cáp điện nhiều lớp cách điện như trên thìáp mã HS như thế nào cho phù hợp.

Ngày gửi: 20/02/2021 - Trả lời: 22/02/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đóng Tàu Hyundai-Việt Nam

Địa chỉ: Ninh Hòa, Khánh Hòa - Email : nkluan@hvs.com.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Do chưa có thông tin đầy đủ về vật liệu cấu thành, hàm lượng vật liệu cấu thành, phương pháp chế tạo, tài liệu cataloge… của mặt hàng nhập khẩu nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác mã HS hàng hoá Công ty nêu.

Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Để xác định chính xác mã số thuế, trước khi làm thủ tục hải quan Công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bố sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.