Tư vấn về xử lý phế phẩm từ quá trình sản xuất

Câu hỏi: 21174:

Tôi đang làm việc tại công ty chế xuất tại khu công nghiệp Amata, trong quá trình gia công sản xuất cty có thải phế liệu và phế phẩm như silicone, nhựa thải... theo quy định điều 12 nghị định 134/2016/nđ-cp thì phế liệu, phế phẩm từ nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu khi bán hoặc tiêu thụ nội địa cần kê khai nộp thuế GTGT, TTDB...với cơ quan Hải quan theo quy định về thay đổi mục đích sử dụng. Hiện tại cty xử lý bằng cách ký hợp đồng với công ty chất thải nguy hại xử lý đốt, tiêu huỷ theo quy định của Sở Tài nguyên và môi trường. Hàng năm sẽ nộp báo cáo về việc xử lý chất thải trong năm cho sở. Và không phát sinh bán hoặc tiêu thụ nội địa phế liệu, phế phẩm. Hình thức xử lý phế phẩm như cty có được chấp nhận không? Và nếu không thì quy trình xử lý cty cần làm như thế nào?

Ngày gửi: 14/12/2018 - Trả lời: 20/12/2018

Tên doanh nghiệp: AMATA

Địa chỉ: KCN Amata, Long Binh - Email : giang.huong9332@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  - Căn cứ khoản 51 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

51. Điều 75 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thải của DNCX

...4. Xử lý phế liệu, phế phẩm của DNCX

a) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng;

b) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép xuất khẩu ra nước ngoài: DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này.

5. Việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm của DNCX thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.

...7. DNCX thực hiện xử lý phế thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. DNCX có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.”

Do đó, ngoài việc thực hiện theo thoả thuận các bên trong hợp đồng gia công về xử lý phế liệu, phế thải, công ty cần tham khảo quy định việc xử lý phế liệu, phế thải của DNCX để thực hiện.

Lưu ý công ty việc tiêu huỷ phế liệu, phế thải theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.