Tư vấn xuất xứ hàng hóa

Câu hỏi: 20234:

Chúng tôi có 1 sản phẩm thép mã HS là 72111913 nhập nguyên liệu từ 1 doanh nghiệp chế xuất với xuất xứ là JAPAN, loại hình nhập gia công E21. Sau khi gia công tại Việt Nam thì có sự thay đổi về mã số HS của hàng hóa ở cấp bốn (04) số so với mã số HS của nguyên liệu, mã sản phẩm là 72083990, như vậy khi chúng tôi xuất gia công với loại hình E52 có để xuất xứ là Việt Nam được không hay phải để xuất xứ JAPAN

Ngày gửi: 08/03/2018 - Trả lời: 13/03/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty sgc

Địa chỉ: 350/28/3 Lê Đức Thọ, phường 06, quận Gò Vấp, Tp HCM - Email : truongngoccham@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            Căn cứ Phụ lục I Điều 2 Quy tắc xuất xứ (ban hành kèm Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 ngày 18/05/2009 của Bộ Công thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế).

Điều 2. Hàng hóa có xuất xứ

Trong phạm vi của phụ lục này, một hàng hóa được coi  là có xuất xứ của một nước thành viên nếu hàng hóa đó:

1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó như quy định tại Điều 3;

2. Đáp ứng các quy định tại Điều 4 trong trường hợp sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ; hoặc

3. Được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó từ những nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên đó; và đáp ứng tất cả các quy định khác của phụ lục này.”.

Theo quy định trên, hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ Việt Nam đáp ứng tiêu chí quy định về xuất xứ.

Riêng đối với hàng hóa không được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ Việt Nam nếu đáp ứng Điều 4 – Hàng hóa không có xuất xứ thuần túy hoặc Điều 7 – Cộng gộp.

Công ty cần đối chiếu hàm lượng giá trị khu vực trong sản phẩm của mình và các quy định tại Điều 4 hoặc Điều 7 Phụ lục I – Quy tắc xuất xứ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 ngày 18/05/2009 của Bộ Công thương của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế để xác định hàng hóa có đủ điều kiện xin cấp C/O hay không.

Thủ tục xin cấp C/O đề nghị tham khảo quy định tại Phụ luc III Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 ngày 18/05/2009 của Bộ Công thương của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản .

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.