CO hàng xuất vào DNCX

Câu hỏi: 23808:

Công ty em là công ty 100% vốn Việt Nam nhập hàng NVL Nhựa từ 1 công ty của Nhật liên doanh với Việt Nam(NCC), tuy nhiên NCC lại mua NVL của bên Hàn Quốc gia công rồi bán lại cho bên em, Bên em yêu cầu NCC cấp CO để được hưởng ưu đãi về thuế NK NCC họ đang gửi CO form VK. Hàng bên em sẽ xuất bán vào doanh nghiệp chế xuất và FWD báo form này không có giá trị ưu đãi thuế Cho em hỏi với giao dịch như trên bên em cần làm gì và dùng CO form nào để được ưu đãi thuế

Ngày gửi: 08/07/2021 - Trả lời: 14/07/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty SSP MOULING VIET NAM

Địa chỉ: Bình Xuyên Vĩnh Phúc - Email : honghanh9xvp@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 6. Các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

1. Hàng hóa xuất khẩu

Theo quy định trên, hàng hóa xuất khẩu vào DNCX không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điều Điều 16, Điều 18 và Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.