Hủy Tờ Khai Hải quan

Câu hỏi: 20174:

Công ty có 1 lô hàng lẻ (LCL). Hàng có cảng đích là Cát Lái. Chúng tôi đã mở tờ khai hải quan, đã đóng thuế, tờ khai đã được thông quan. Tuy nhiên, do tình hình kẹt Cảng ở Cát Lái, nên lô hàng này phải nằm chờ tại Cảng Cái Mép. Khi hàng về tới cảng Cát Lái thì đã quá 25 ngày kể từ ngày mở tờ khai hải quan. Vậy trong trường hợp này, công ty tôi có buộc phải hủy tờ khai hay không (theo khoản a, điểm 1, điều 22 Thông tư 38/2015 của BTC) hay không? Có cách gì để giữ được tờ khai này mà không phải hủy hay không?

Ngày gửi: 08/02/2018 - Trả lời: 13/02/2018

Tên doanh nghiệp: Long Nguyễn

Địa chỉ: Trảng Dài, Biên Hòa. - Email : t.phong@ln.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp hủy tờ khai:

          “Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

          1. Các trường hợp hủy tờ khai:

          ... a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;....”.

          Theo quy định trên, trường hợp tờ khai đã thông quan và quá 15 ngày đăng ký trên hệ thống VNACCS nhưng chưa có hàng đến cửa khẩu nhập thuộc trường hợp hủy tờ khai. Về thủ tục hủy tờ khai được quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

          Lưu ý: việc hủy nhiều tờ khai sẽ ảnh hưởng sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đồng thời ảnh hưởng đến việc phân luồng tờ khai trên hệ thống VNACCS. 

            Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.