Nhập khẩu bình cứu hỏa HCFC, Blended B, 3.5kg, Halotron-1

Câu hỏi: 20558:

chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu mặt hàng Bình cứu hỏa HCFC, Blended B, Halotron-1. 3.5 Kg. Loại bình cứu hỏa ứng dụng cho phòng sạch trong sản xuất công nghiệp. Dự kiến mã HScode là: 84241090. Vậy chúng tôi muốn làm thủ tục nhập khẩu lô hàng này về thì cần những giấy tờ gì. Có cần phải xin giấy phép để nhập khẩu lô hàng này ko?

Ngày gửi: 08/06/2018 - Trả lời: 13/06/2018

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật UFO Việt Nam.

Địa chỉ: LK32, OCT2, Khu Thành Ủy Hà Nôi, KĐT Resco, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - Email : ufo.vietnam2015@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Căn cứ khoản 2, 3 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường và  khoản 3. điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018  của Chính phủ bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP;

    -Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/TT-BCA ngày 20/03/2012 của Bộ Công an quy định: “Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2:

    1. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư này được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Công an ban hành.”

    Do đó, đề nghị Công ty khi nhập khẩu tham khảo các quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng Bộ Công an để được hướng dẫn chi tiết và đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

- Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét, hướng dẫn. 

  Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.