về việc nhập khẩu mặt hàng khẩu trang

Câu hỏi: 22347:

Công ty nhập khẩu mặt hàng khẩu trang được làm từ vải không dệt. Chúng tôi đã có phân tích phân loại được áp mã hscode 63079090. Việc nhập khẩu mặt hàng này sẽ áp theo quy định và văn bản nào, các mặt hàng của chúng tôi như sau : 1-Mặt hàng khẩu trang ngăn khói bụi làm từ vải không dệt 2- Mặt hàng khẩu trang ngăn virut làm từ vải không dệt?

Ngày gửi: 13/02/2020 - Trả lời: 14/02/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần diana unicharm

Địa chỉ: KCN Vĩnh tuy, lĩnh nam, hoàng mài, hà nội - Email : thanh-nguyenvo@unicharm.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 Mặt hàng khẩu trang y tế (trang thiết bị y tế nói chung) khi nhập khẩu thực hiện theo các quy định tại các văn bản sau:

- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế

- Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế về nhập khẩu trang thiết bị y tế

- Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 29/10/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết về trang thiết bị y tế

- Thông tư số 14/2018/TT-BYT Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

- Công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/06/2017 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế:

- Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.