Về việc nộp thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Câu hỏi: 9266: Kính gửi các Anh / Chị. Em có một thắc mắc trong việc nộp thuế, xin các Anh / Chị giải quyết thắc mắc này giúp em. ( Phiền các Anh /Chị gửi trả lời qua e-mail giúp em. Em xin cảm ơn.) Công ty em là công ty mới thành lập, đã được cấp giấy phép kinh doanh. Công ty em vừa mới tiến hành nhập khẩu 1 lô hàng, loại hình nhập khẩu là : NĐT - sản xuất xuất khẩu. Kê khai đúng thuế nhập khẩu phải nộp. Tuy nhiên Hải Quan yêu cầu nộp thuế ngay. Vậy cho em hỏi công ty em có được ân hạn thuế là 275 ngày không ? Theo Khoản b.1, điểm 2, Điều 18, phần II thông tư 194/2010/TT-BTC quy định thì " b.1) Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng hoá thuộc danh mục hàng tiêu dùng do Bộ Công thương công bố nhưng là vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu) thời hạn nộp thuế là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan." Vậy Công ty em có được hưởng quyền lợi này không? và có Thông tư nào quy định về điều kiện áp dụng điều này không? Nếu phải nộp thuế ngay cho từng lô hàng nhập SXXK trong vòng 365 ngày mới được ân hạn thuế 275 ngày thì công ty em rất khó hoạt động vì thiếu vốn. Rất mong Các Anh / Chị Tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn . Kính chào Anh / Chị. Em. Lê Thị Hà.

Ngày gửi: 15/01/2011 - Trả lời: 18/01/2011

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Sản Phẩm sức khỏe đời sống mới

Địa chỉ: Ấp Bình giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. - Email : logisticuspc@uspc.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

            - Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 3 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2011 thì:

« 4. Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan là người đáp ứng các điều kiện: 

a) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu ba trăm sáu mươi lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trong thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan hải quan xác định là:

a.1) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới;

a.2) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

a.3) Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

b) Không còn nợ thuế quá hạn quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;

c) Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

5. Người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế là người:

a) Chấp hành tốt pháp luật về hải quan nêu tại khoản 4 Điều này;

b) Không còn nợ tiền thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.”

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 nêu trên có quy định thời hạn nộp thuế đối với hàn hóa là nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu:

“b) Trường hợp người nộp thuế đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này

b.1) Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng hoá thuộc danh mục hàng tiêu dùng do Bộ Công thương công bố nhưng là vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu) thời hạn nộp thuế là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.”

Do đó, theo quy định trên thì trường hợp công ty chưa hoạt động đủ 365 ngày sẽ không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế nên công ty phải nộp thuế ngay đối với các lô hàng nhập khẩu. Trường hợp muốn kéo dài thời hạn nộp thuế, công ty có thể tham khảo Điều 19 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 nêu trên về Bảo lãnh số tiền thuế phải nộp.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/