Vi phạm thời hạn bổ sung giấy kiểm tra chất lượng nhà nước

Câu hỏi: 15554: Công ty xin hỏi trường hợp lô hàng của tờ khai đăng ký trước thời điểm hiệu lực Thông tư 38/2015/TT-BTC, nay khi bổ sung kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước thì quá thời hạn sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định nào?

Ngày gửi: 13/05/2015 - Trả lời: 18/05/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TRƯỜNG TUẤN

Địa chỉ: 220A ĐOÀN THỊ NGHIỆP, P10, TP MỸ THO, TIỀN GIANG - Email : tranvantruongtayninh@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 32. Đưa hàng về bảo quản

6. Xử lý chậm nộp kết quả kiểm tra và vi phạm đưa hàng về bảo quản:

a) Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản trừ trường hợp việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành;

b) Quá thời hạn nêu tại điểm a khoản này cơ quan hải quan chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật thì Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan chủ trì việc kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan hải quan nơi có địa điểm bảo quản kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của người khai hải quan và xử lý theo quy định.

Trình tự, thủ tục kiểm tra việc bảo quản hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều này;

c) Nếu vi phạm quy định đưa hàng về bảo quản, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, người khai hải quan không được mang hàng về bảo quản:

c.1) Trong thời gian 01 năm kể từ ngày bị xử phạt về hành vi tự ý phá dỡ niêm phong; tráo đổi hàng hóa, tự ý đưa hàng hóa ra lưu thông, sử dụng; bảo quản hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký với cơ quan hải quan;

c.2) Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bị xử phạt về hành vi vi phạm bị lập biên bản nếu vi phạm quy định về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành nêu tại điểm a khoản này.

Quy định tại điểm c.1, c.2 khoản này được áp dụng đối với các hành vi vi phạm bị xử phạt kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Căn cứ quy định nêu trên, việc Công ty bổ sung chậm kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước của lô hàng thuộc tờ khai đăng ký trước thời điểm hiệu lực Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ bị lập Biên bản vi phạm hành chính và không giải quyết cho mang hàng về bảo quản theo quy định tại Khoản 6 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn