Việc xử phạt nhiều lần của Hải quan đối với lỗi vi phạm hành chính

Câu hỏi: 17579:

Công ty là doanh nghiệp Logistics, thời gian gần đây do số lượng công việc nhiều nên nhân viên chứng từ của công ty không khai báo Manifest vận đơn gom hàng (HBL) trên hệ thống của Hải quan khi tàu cập Cảng, khi công ty lên Hải quan xin bổ sung Manifest thì bên Hải quan có ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi " cung cấp thông tin hồ sơ Hải quan không đúng thời hạn quy định" theo điều 6 NĐ 127/2013/ND-CP ngày 25/10/2013 và điều 1 NĐ 45/2016/ND-CP ngày 26/05/2016. Nếu bị xử phạt về hành vi này nhiều lần thì doanh nghiệp có bị xử lý hình thức khác và có liên quan đến cơ quan thuế hay không

Ngày gửi: 19/08/2016 - Trả lời: 25/08/2016

Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp Logistics

Địa chỉ: Q1, TPHCM - Email : hieunguyen_1181@yahoo.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Căn cứ Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan:

Các hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế sẽ bị phạt theo quy định trên. Trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

-Căn cứ Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013: Hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm thuộc tình tiết tăng nặng sẽ bị xử lý ở khung phạt cao nhất của hành vi vi phạm đó.

Việc xử lý vi phạm hành chính về thời hạn làm thủ tục hải quan không ảnh hưởng việc xử phạt hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, việc vi phạm nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến mức độ quản lý rủi ro của doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn